Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 92
Offentligt
1334279_0001.png
Folketingets Udvalg for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri
København,13. februar 2014Sagsnr.: 23643Dok.nr.: 631837

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 21 til L 92 stillet den 27. januar

2014efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Spørgsmål nr. 21:

”Hvad er begrundelsen for, at regeringen ønsker at oprette den omvendte bevisbyrde?”

Svar:

Indledningsvist skal jeg bemærke, at spørgsmålet forstås således, at spørgeren ønsker at få oplystbegrundelse for at regeringen ønsker at opretholde den omvendte bevisbyrde.Justitsministeriet nedsatte i 2009 Udvalget om hunde til at overveje spørgsmålet om enforbudsordning. Udvalget for hunde afgav betænkning nr. 1514 om farlige hunde. Heraf fremgår,at såfremt der var et ønske om et indføre en forbudsordning, var Udvalget om hunde enige om, athidtidige erfaringer i Danmark og fra udlandet måtte føre til, at et raceforbud, for at kunnehåndhæves effektivt, måtte bygge på en model med omvendt bevisbyrde, der indebærer, at det erhundeejeren, der i tvivlstilfælde skal dokumentere hundens race eller type.Politiet skal dog, f.eks. på baggrund af en hunds udseende eller oplysninger fra besidderen ellerandre, have rimelig grund til at formode, at der kan være tale om en hund af en forbudt race ellerblanding, før politiet kræver dokumentation.For at sikre en effektiv håndhævelse af forbudsordningen, foreslås den nuværende ordning medomvendt bevisbyrde opretholdt.
Dan Jørgensen
/ Cecilie Heerdegen Leth
Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12DK-1216 København K
Tel +45 33 92 33 01Fax +45 33 14 50 42
fvm@fvm.dkwww.fvm.dk