Retsudvalget 2013-14
S 127
Offentligt
1286699_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 127§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL M UN DT LIG B E S VA R E L S EDE N 9 . O KT O BE R 2 01 3

Til:

Dato:

Stillet af:

Justitsministeren4. oktober 2013Karsten Lauritzen (V)
Finder ministeren det rimeligt, at politiet afviser at henvende sig til beboerne iAsylcenter Sandholm, hvortil en borger har lokaliseret sin stjålne computerved hjælp af den såkaldte »Find my iPhone«-funktion, eller i øvrigt foretagesig yderligere for at tilvejebringe den stjålne computer og opklare tyveriet?(Spm. nr. S 127).

Begrundelse

Der henvises til artiklen »Stjålet computer sporet til Sandholmlejren« af 3.oktober 2013 på DR's hjemmeside.
Den 4. oktober 2013Lovsekretariatet
På Folketingets formands vegneLovsekretariatet