Beskæftigelsesudvalget 2013-14
S 265
Offentligt
1292249_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 265§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Beskæftigelsesministeren22. oktober 2013Jakob Engel-Schmidt (V)
Kan ministeren bekræfte dagbladets Politikens beskrivelse fra den 17.oktober 2013 af, at medarbejdernes trivsel i Beskæftigelsesministerietskoncern generelt er blevet dårligere siden 2011?(Spm. nr. S 265).
Den 22. oktober 2013
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren på Jakob.Engel-Schmidt@ft.dk og til Lovsekretariatetpå lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegneLovsekretariatet