Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
EUU Alm.del
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2014-5614
EUK
3. december 2014
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Vedtagne retsakter
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministe-
riets besvarelse af spørgsmål nr. 5 ad EUU alm. del af 22. oktober 2014
vedrørende vedtagne retsakter.
Martin Lidegaard