KOM (2014) 0164, spørgsmål 1

Af:
Kenneth Kristensen Berth (DF)
Til:
udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Kopi til:
udenrigsminister Kristian Jensen (V)
Dato:
05-10-2015
Samling:
2014-15 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Af samlenotatet for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 8.-9. oktober 2014 (dagsordenspunkt 10) fremgår det, at Kommissionen foreslår ophævelse af en række krav til visumansøgere, herunder ophævelse af princippet om personligt fremmøde på en repræsentation. Det fremgår også, at Rigspolitiet af sikkerhedsmæssige hensyn udtaler sig imod den foreslåede ændring. Ministeren bedes uddybe sine bemærkninger på Europaudvalgets møde den 2. oktober, hvor ministeren anførte, at ændringen ikke berører muligheden for fortsat at kunne indkalde ansøgeren til et personligt interview. Ministeren bedes herunder redegøre for, hvordan og efter hvilke kriterier det vil blive vurderet, om en visumansøger skal møde personligt op på en repræsentation. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan regeringen forholder sig til Rigspolitiets bekymring.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
04-11-2015
Modtaget:
04-11-2015
Omdelt:
04-11-2015

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik