Rapport fra Kommissionen om den efterfølgende evaluering af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2010

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den efterfølgende evaluering af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2010 (rapport forelagt i henhold til artikel 50, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007)

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Rapport/beretning

KOM20140230.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
23.04.2014
Dokumenttype:
Rapport/beretning
Procedurenummer:
COM/2014/0230
EU's databaser om forslaget
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik