Retsudvalget 2014-15 (1. samling)
L 204 Spørgsmål 21
Offentligt
1532980_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
22. maj 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 204
Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og
toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassa-
gerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer
i forbindelse med toldkontrol m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen)
Spørgsmål 21
Vil ministeren redegøre for, om det er ofte forekommende, at myndigheder
tror, at de kan indhente oplysninger på vegne af andre myndigheder eller i øv-
rigt foretage handlinger på vegne af andre myndigheder, når hjemlen er af-
grænset til et andet formål, og hvordan vil ministeren sikre, at der ikke er an-
dre myndigheder, der fejlagtigt tror, at en begrænsning af indhentning af op-
lysninger til særlige formål, ikke behøver at blive overholdt?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pernille.Skipper@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1