Skatteudvalget 2014-15 (1. samling)
L 5 Bilag 1
Offentligt
1413038_0001.png
Skatteudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
28. oktober 2014
L5
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverens-
komsten mellem Danmark og Irland.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
Torsdag den 6. november 2014
Torsdag den 13. november 2014
Fredag den 14. november 2014
Onsdag den 19. november 2014
Frist for spørgsmål.
Frist for svar.
Frist for betænkningsbidrag og ændringsforslag.
Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning.
Med venlig hilsen
Tina Grønlund,
udvalgssekretær
1/1