Skatteudvalget 2014-15 (1. samling)
L 5 Bilag 2
Offentligt
1420622_0001.png
Til lovforslag nr.
L 5
Folketinget 2014-15
Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2014
1. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland
[af skatteministeren (Benny Engelbrecht)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2014 og var til
1. behandling den 31. oktober 2014. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.
Høring
Lovforslaget har ikke været sendt i høring.
2. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Ane Halsboe-Jørgensen (S) Astrid Krag (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) John Dyrby Paulsen (S) Jesper Petersen (S)
Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Andreas Steenberg (RV)
Lisbeth Bech Poulsen (SF) Trine Mach (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Hans Andersen (V)
Jacob Jensen (V) Thomas Danielsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jan E. Jørgensen (V) Torsten Schack Pedersen (V)
Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V)
fmd.
Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF)
Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA)
nfmd.
Brian Mikkelsen (KF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og
Javnaðarflokkurin parti var på tidspunktet for betænknin-
gens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udval-
get og havde dermed ikke adgang til at komme med indstil-
linger eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
Det Konservative Folkeparti (KF)
8
DokumentId
Journalnummer
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1420622_0002.png
2
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Radikale Venstre (RV)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
47
22
17
12
12
9
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
1
1
1
1
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1420622_0003.png
3
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 5
Bilagsnr. Titel
1
Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget