Skatteudvalget 2014-15 (1. samling)
L 5 Bilag 5
Offentligt
1426720_0001.png
Til lovforslag nr.
L 5
Folketinget 2014-15
Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2014
Betænkning
over
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland
[af skatteministeren (Benny Engelbrecht)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2014 og var til
1. behandling den 31. oktober 2014. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.
Høring
Lovforslaget har ikke været sendt i høring.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget
2 skriftlige henvendelser fra Advokatfirmaet Tommy V.
Christiansen.
Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de
skriftlige henvendelser.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til
skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.
2. Indstilling
Udvalget
indstiller lovforslaget til
vedtagelse uændret.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og
Javnaðarflokkurin parti var på tidspunktet for betænknin-
gens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udval-
get og havde dermed ikke adgang til at komme med indstil-
linger eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
Ane Halsboe-Jørgensen (S) Astrid Krag (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) John Dyrby Paulsen (S) Jesper Petersen (S)
Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Andreas Steenberg (RV)
Lisbeth Bech Poulsen (SF) Trine Mach (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Hans Andersen (V)
Jacob Jensen (V) Thomas Danielsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jan E. Jørgensen (V) Torsten Schack Pedersen (V)
Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V)
fmd.
Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF)
Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA)
nfmd.
Brian Mikkelsen (KF)
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialdemokratiet (S)
47
47
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
8
1
AX016584
L 5 - 2014-15 (1. samling) - Bilag 5: Betænkning afgivet den 26. november 2014
1426720_0002.png
2
Dansk Folkeparti (DF)
Radikale Venstre (RV)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
22
17
12
12
9
Siumut (SIU)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
1
1
1
1
L 5 - 2014-15 (1. samling) - Bilag 5: Betænkning afgivet den 26. november 2014
1426720_0003.png
3
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 5
Bilagsnr.
1
2
3
4
Titel
Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
1. udkast til betænkning
Henvendelse af 18/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Henvendelse af 25/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 5
Spm.nr.
1
Titel
Spm. om kommentar til henvendelse af 18/11-14 fra Advokatfirmaet
Tommy V. Christiansen, til skatteministeren, og ministerens svar her-
Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-14 fra Advokatfirmaet
Tommy V. Christiansen, til skatteministeren, og ministerens svar her-
2