L 85 Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi.
(Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF)
Til:
miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Dato:
12-01-2015
Samling:
2014-15 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren nævnte under 1. behandlingen af L 85, at ministeren som opfølgning på lovforslaget vil ”overveje, om vi fremover skal skærpe kravene til de miljøundersøgelser, der skal ligge til grund for at få en indvindingstilladelse”. Af lovforslaget fremgår det, at den ”foreslåede auktions- og tilladelsesordning vurderes ikke at være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.” Hvilke skærpelser af kravene til miljøundersøgelserne ville det medføre at lade den foreslåede auktions- og tilladelsesordning være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer?

Endeligt svar

Dokumentdato:
27-01-2015
Modtaget:
27-01-2015
Omdelt:
27-01-2015

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik