Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 135
Offentligt
1508296_0001.png
Folketingets Udvalg for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
København, 17. marts 2015
Sagsnr.: 29220
Dok.nr.: 789271
Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 18 til L 135, stillet den 10. marts 2015, efter
ønske fra Erling Bonnesen (V).
Spørgsmål nr. 18:
”Hvorfor har ministeren ikke indkaldt alle partier til en drøftelse om promilleafgiftsfondenes fremtid
frem for at basere sin løsning på et snævert flertal?”
Svar:
Lovforslaget ligger i naturlig forlængelse af Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra april
2013, som netop anbefaler en modernisering af Landbrugets fonde.
Den aktuelle lovbehandling giver mulighed for, at alle folketingets partier kan drøfte det
foreliggende lovforslag. Jeg vil lægge vægt på den bredest mulige opbakning til lovforslaget.
Dan Jørgensen
/ Ulla Heiden
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12
DK-1216 København K
Tel +45 33 92 33 01
Fax +45 33 14 50 42
fvm@fvm.dk
www.fvm.dk