Miljøudvalget 2014-15 (1. samling), Miljøudvalget 2014-15 (1. samling), Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 70 , L 70 A , L 70 B
Offentligt
1428526_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-101-01905
1.
december 2014
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 28. november 2014 stillet følgende
spørgsmål nr. 17 (L 70), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål nr. 17 (L 70)
Vil nogle af de i svaret på spm. 15 og 16 nævnte projekter kunne være godkendt
inden for den nuværende lovgivnings rammer, hvis sagsbehandlingen fra det
offentlige eller oplysningerne fra ansøger havde været anderledes?
Svar
Jeg henviser til besvarelsen af spørgsmål nr. 15.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk