Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
Rådsmøde 3344 - Landbrug og fiskeri Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
2014-5614
EUK
30. oktober 2014
SAMLENOTAT
Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 10.-11. november 2014
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 7. november
2014 – dagsordenspunkt rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 10.-11. no-
vember 2014 - vedlægges Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske-
ris samlenotat vedrørende de punkter, der forventes optaget på dagsor-
denen.
Martin Lidegaard