Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
Rådsmøde 3383 - almindelige anliggender Bilag 2
Offentligt
Orienterende notat om rådsmøde (almindelige anliggender) d. 21. april 2015: Migration
Formandskabet har den 20. april 2015 i lyset af weekendens ulykke i Middelhavet, hvor op imod 700
mennesker formodes omkommet, annonceret en drøftelse af migration i rådet for almindelige
anliggender) d. 21. april 2015. Som supplement til samlenotatet vedr. rådsmødet (almindelige
anliggender) oversendt d. 9. april 2015 og udenrigsministerens forelæggelse af rådsmødet i
Europaudvalget d. 17. april oversendes hermed et orienterende notat.
På et særligt indkaldt såkaldt jumborådsmøde (udenrigsanliggender samt retlige og indre anliggender) d.
20. april 2015 drøftede udenrigs- og justitsministrene mulige tiltag med henblik på at styrke EU's indsats
i Middelhavet både for så vidt angår håndtering af migrationsstrømme samt bekæmpelse af
menneskesmugling. På jumborådsmødet drøftede udenrigs- og justitsministrene en række konkrete
indsatsområder med henblik på at styrke EU's samlede indsats i forhold til migration over Middelhavet.
Der er indkaldt til ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd torsdag den 23. april. Det forventes, at
der vil være en drøftelse af mulige tiltag på EU- og nationalt niveau, der skal afhjælpe situationen. Det
forventes, at fokus vil være på bekæmpelse af menneskesmugling, på indsatsen for at redde menneskeliv
samt at øge samarbejde med transit- og tredjelande. Herudover forventes der også at være fokus på at
assistere de EU-lande, der er mest påvirkede af situationen.
På rådsmødet (almindelige anliggender) vil migrationsspørgsmålet blive drøftet som opfølgning på
jumborådsmødet.