Europaudvalget 2014-15 (2. samling)
EUU Alm.del Bilag 29
Offentligt
1536814_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
8. juli 2015
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 12. maj 2015
Til orientering vedlægges det offentlige referat fra Europaudvalgets åbne
møde den 12. maj 2015.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er
offentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på
Europaudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både
indeholder referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på
dagsordenen.
Det bemærkes, at udvalgsmødereferater er redigerede referater af
Europaudvalgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes
endvidere, at referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden
forudgående godkendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Mette Nielsen,
udvalgsassistent
1/1