Europaudvalget 2014-15 (2. samling)
KOM (2015) 0341 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2015-337
Kontor
EUK
14. september 2015
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Energi-, For-
synings- og Klimaministeriets grund- og nærhedsnotat om Kommissio-
nens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling
af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv
2010/30/EU, KOM (2015) 0341.
Kristian Jensen