Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling)
S 3
Offentligt
1536481_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 3
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Statsministeren
3. juli 2015
Holger K. Nielsen (SF)
Hvordan forholder statsministeren sig til det faktum, at en bred vifte af
militære og retslige fagfolk, herunder Den Danske Dommerforening og
Centralforeningen for Forsvarets Stampersonel, beklager lukningen af Irak-
kommissionen?
(Spm. nr. S 3).
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Den 3. juli 2015
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på Holger.Nielsen@ft.dk,
mathias.hansen@ft.dk og til
Lovsekretariatet på lov@ft.dk.