Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling)
S 3
Offentligt
STATSMINISTERIET
CHRISTIANSBORG
Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K
Telefon 33 92 33 00 - Telefax 33 11 16 65
Dato: 6. juli 2015
J.nr.: 2015-3790
Folketinget
Lovsekretariatet
Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 3 stillet af Holger K. Nielsen (SF)
Spørgsmål nr. S 3:
”Hvordan forholder statsministeren sig til det faktum, at en bred vifte af militære og
retslige fagfolk, herunder Den Danske Dommerforening og Centralforeningen for For-
svarets Stampersonel, beklager lukningen af Irak-kommissionen?”
Svar:
Jeg skal, jf. Forretningsorden for Folketinget § 20, stk. 1, anmode om, at spørgsmålet
stilles til justitsministeren som vedkommende minister.
Med venlig hilsen
Lars Løkke Rasmussen