Finansudvalget 2015-16
Aktstk. 20 § 7 Spørgsmål 1
Offentligt
1567545_0001.png
Finansudvalget
Til:
Dato:
Finansministeren
13. november 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
Aktstk. 20
Aktstykke om eventuel nedsættelse af statens tilskud til kommunerne for 2016
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)
§ 7 Spørgsmål 1
Vil ministeren oplyse om serviceudgifterne er steget i forbindelse med integra-
tion fordelt på daginstitutions- og folkeskoleområdet, boligplaceringsudgift og
yderligere integrationsudgifter?”
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René Christensen (DF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rene.Christensen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Ole Birk Olesen
formand
1/1