Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 250
Offentligt
1586687_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
8. januar 2016
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 16. november 2015
Til orientering vedlægges det offentlige referat fra Europaudvalgets åbne mø-
de den 16. november 2015.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er of-
fentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på Euro-
paudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både indehol-
der referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på dagsordenen.
Det bemærkes, at udvalgsmødereferater er redigerede referater af Europaud-
valgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes endvidere, at
referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden forudgående god-
kendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Niels Yde,
udvalgsassistent
1/1