Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 250
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 8 . E URO P A UD V A L G S M Ø DE
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
Mandag den 16. november 2015
Kl. 09.30
Vær. 2-133
Dagsorden
1. Åbent samråd med justitsministeren om den europæiske
efterforskningskendelse
EUU alm. del (2015)
samrådsspørgsmål A
L 29 (2015) - svar på MFU spm. 56 om oversendelse af oversigt
over den estimerede gennemsnitlige udgift til de forskellige
efterforskningsmæssige tvangsindgreb/tvangsmidler, der er
hjemlet inden for strafferetsplejen
L 29 (2015) - svar på spm. 67 om den europæiske
efterforskningskendelse i straffesager
L
2. Eventuelt
NB Retsudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1 på dagsordenen
Bemærk pkt. 1 afsluttes senest kl. 11.00
Den 13. november 2015
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
190