Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 296
Offentligt
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 1 3 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E
Mødedato:
Tidspunkt:
Onsdag den 16. december 2015
5 min. efter mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn,
dog tidl. kl. 10.15
Vær. 2-133
Sted:
Dagsorden
Den 15. december 2015
1. Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd den 17.-18. december 2015
Forelæggelse ved statsministeren
Det Europæiske Råd 17-18/12-15
bilag 5 (revideret udkast til
konklusioner)
Det Europæiske Råd 17-18/12-15
bilag 3 (brev vedr.
Storbritannien)
Det Europæiske Råd 17-18/12-15
bilag 1 (udkast til
kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 203 (kopi af pressemeddelelse af 7/12-
15)
EUU alm. del (15)
bilag 204 (pressemeddelelse fra det britiske
underhus samt følgebrev fra Bill Cash)
L
L
2. Drøftelse af udvalgets rejser i 2016
3. Henvisning af Kommissionens forslag om portabilitet af tjenester det
relevante fagudvalg
KOM (2015) 0627
EU-note (2015-16)
E 18 (EU-note af 10/12-15 om
nærhedstjekke i Folketinget)
4. Eventuelt
L
399
EUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 296: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/12-15
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
400