Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 487
Offentligt
1616377_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
4. april 2016
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 4. marts 2016
Til orientering vedlægges det offentlige referat fra Europaudvalgets åbne
møde den 4. marts 2016.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er
offentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på
Europaudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både
indeholder referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på
dagsordenen.
Det bemærkes, at udvalgsmødereferater er redigerede referater af
Europaudvalgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes
endvidere, at referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden
forudgående godkendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Niels Yde,
udvalgsassistent
1/1