Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del Bilag 597
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2016-282
EKN
6. maj 2016
SAMLENOTAT
Retsakter på området for retlige og indre anliggender hvor
regeringen vil anmode Kommissionen om dansk tilknytning på
mellemstatsligt grundlag
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 13. maj 2016 –
dagsordenspunkt 3 vedrørende retsakter på området for retlige og indre
anliggender hvor regeringen vil anmode Kommissionen om dansk
tilknytning på mellemstatsligt grundlag - vedlægges Justitsministeriets
samlenotat.
Kristian Jensen