Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16
B 25 Spørgsmål 12
Offentligt
1601363_0001.png
Sundheds- og Ældreudvalget
Til:
Dato:
Sundheds- og ældreministeren
22. februar 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
B 25
Forslag til folketingsbeslutning om en ny strategi for behandling af patienter
med flåtbårne infektioner.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
Spørgsmål 12
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17. februar 2016 fra Pia Bjer-
re Christensen, jf. B 25 - bilag 11.
Svar bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Liselott Blixt
formand
1/1