Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0626 Bilag 2
Offentligt
1588697_0001.png
Kulturudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
6. januar 2016
Regeringens positionspapir om det digitale indre marked i EU
I forlængelse af Kulturudvalgets høring den 16. december 2015 om konse-
kvenserne af EU's Digitale Indre Marked (ophavsretsreform) er her ”det dan-
ske positionspapir”, som regeringen har udarbejdet på baggrund af en møde-
række med relevante aktører og sendt til Kommissionen.
Forslaget om portabilitet er blevet udtaget til nærhedstjek, og Kulturudvalget
vil i den forbindelse af Europaudvalget blive anmodet om en udtalelse (forven-
tes at ske i løbet af januar/februar 2016).
Med venlig hilsen
Kirsten Hermansen,
udvalgssekretær
1/1