Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0627 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2016-282
Kontor
EUK
8. januar 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i
det indre marked
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Kulturmini-
steriets grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets Forordning om sikring af grænseoverskridende
mobile onlineindholdstjenester i det indre marked, KOM(2015) 0627.
Kristian Jensen