Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0627 Bilag 2
Offentligt
1587743_0001.png
KOM (2015) 627
FREMSAT 09-12-2015
Forslag om brug af online-
tjenester på tværs af grænser
HVEM GAVNER DET?
Forbrugere, der abonnerer på
online tjenester som fx HBO
Nordic, og som rejser i EU.
FORVENTET MODSTAND?
Filmbranchen er bange for at
det underminerer
finansieringen af film og tv-
serier, fordi de vage
definitioner af midlertidigt
ophold og sædvanligt ophold
kan betyde, at forbrugere kan
få udvidet adgang til
ophavsretligt beskyttet
indhold, som så ikke kan
sælges territorium for
territorium.
FINANSIERING?
De økonomiske konsekvenser
kendes ikke.
DEL AF REFORM?
Forslagene indgår som en del
af Kommissionens strategi for
det digitale indre marked.
FAKTA
- Aftaler på dette område har
ikke tidligere været reguleret.
- Forslaget er en forordning,
der vil gælde direkte i landene.
- Forslaget er udvalgt til
nærhedstjek af Folketingets
Europaudvalg. Fristen er 12.
februar 2016.
NÆRHEDSPRINCIPPET
Kommissionen finder, at
problemet omkring adgang til
online indholdstjenester under
midlertidigt ophold i andre EU-
lande er grænseoverskridende
og bedst løses på EU-niveau.
TIDLIGERE DRØFTELSER I FOLKETINGET?
Sagen blev drøftet på Kulturudvalgets lukkede høring om det digitale
indre marked den 16. december 2015.
DEN VIDERE PROCES
Forslagene skal behandles i Europa-Parlamentet og i Rådet efter
den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Rådet træffer afgørelse
med kvalificeret flertal. Der er endnu ikke sat dato for den videre
behandling af forslagene i institutionerne.
Hvad foreslås gennemført med forslaget?
Kommissionen vil gøre det
muligt for forbrugere, der abonnerer
på onlinetjenester som f.eks. HBO
Nordic eller Netflix, at bruge disse
tjenester, når de rejser midlertidigt til
et andet EU-land. Det skal ske ved at,
udbyderen
af
onlineindholds-
tjenester pålægges at sikre, at
abonnenten har adgang til sin
tjeneste, når vedkommende er
midlertidigt i et andet land. Forslaget
definerer ikke varigheden af et
midlertidigt ophold.
Brug af en onlinetjenesteydelse
anses at finde sted i den medlems-stat,
hvor abonnenten bor, også selvom det
sker fra et land, som abonnenten
opholder sig i midlertidigt.
Bestemmelser i kontrakter, der
strider mod disse principper, kan ikke
håndhæves. Det gælder også
kontrakter indgået mellem tjeneste-
udbyderen og indehaveren
ophavsrettigheder.
En
onlinetjeneste
er
af
en
audiovisuel medietjeneste eller en
tjeneste, der har til formål at give
adgang til værker, radio- eller tv-
transmissioner. Forslaget gælder for
tjenester, som abonnenten betaler for
enten (direkte eller gennem pakke).
Det gælder også for gratis tjenester,
men kun hvis udbyderen verificerer
abonnentens bopæl.
Både tjenester, der leverer
ophavsretligt beskyttet indhold som
film, musik eller spil, og tjenester, der
transmitter sportsbegivenheder, er
omfattet - uanset om indholdet
streames, down loades eller anvendes
med anden teknik. Forslaget gælder
også for
indgået.
abonnementer,
der
er
HTTP
://
WWW
.
EU
.
DK
/
SAMLING
/20151/
KOMMISSIONSFORSLAG
/KOM(2015)0627/
INDEX
.
HTM