Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0627 Bilag 7
Offentligt
1628009_0001.png
Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K
T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk
Til Europaudvalgets medlemmer
02-05-2016
Dok. 157492/
Vedr. møde nr. 30. d. 4. maj 2016, dagsorden punkt 5.5.
Forslag om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det
indre marked jf. samlenotat nr. 6
Forbrugerrådet Tænk
støtter forslaget om at give forbrugerne adgang til deres tjenester på
tværs af grænserne i EU. Det vil som bekendt betyde, at et dansk Netflix-abonnement kan
tilgås i alle lande i EU. Men vi mener forslaget bør udvides en smule, så forbrugerne opnår en
større gevinst ved det digitale indre marked:
Artikel 2 om definitioner:
På linje med Det Kongelige Bibliotek og Dansk Biblioteksforening mener vi, at
indhold som e-bøger og online biblioteksindhold også skal indgå i forslaget
Ligeledes bør man sidestille betalingen af licens til DR med et abonnement som
eksempelvis Netflix, således at DR.dks streamingindhold også omfattes af forslaget
På den baggrund anbefaler vi, at definitionen af ”onlineindholdstjeneste” gøres
bredere og mere klar
Endelig anbefaler vi, at formuleringen ”midlertidigt ophold” bliver fjernet, så
forbrugere, så længe de har et abonnement, kan benytte de danske onlinetjenester i
EU uden tidsbegrænsning. Det bør derfor anføres i forordningen, at det ikke er tilladt
at sætte en tidsbegrænsning for så vidt angår adgang til sit bopælsabonnement.
Artikel 3 om pligt til at sikre grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester:
I tilfælde hvor en udbydertjeneste findes i flere medlemslande, kan der være forskel
på det indhold som tjenesten giver adgang til. Vi mener det er vigtigt, at forbrugeren
kan vælge om han ønsker tilgang til sit eget danske abonnement eller foretrækker det
abonnement som udbydes i det land, hvor forbrugeren har midlertidigt ophold. Det er
i det mindste vigtigt at sikre, at udbyderen i det land forbrugerne besøger ikke
forhindres i at tilbyde dette.
Hvis forholdene til at modtage den bedst mulige kvalitet er til stede, må forbrugerne
ikke blive forhindret i at tilgå den bedst mulige kvalitet på baggrund af deres
opholdssted i EU.
Artikel 5 om kontraktlige bestemmelser:
Forslaget er ikke klart med hensyn til, hvilke krav udbyderne kan stille til abonnenter
kom (2015) 0627 - Bilag 7: Henvendelse af 2/5-16 fra Forbrugerrådet Tænk om grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester
1628009_0002.png
Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K
T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk
for at verificere abonnenternes bopælssted.
Vi støtter muligheden for flere forskellige verifikationsmetoder, idet den valgte
metode dog skal være proportionel og klar for forbrugeren. Enhver metode som
indeholder konstant sporing af forbrugerens aktiviteter bør ikke tillades og i det hele
taget skal metoden overholde den kommende persondatalovgivning.
Artikel 8 om afsluttende bestemmelser:
Vi er meget tilfredse med, at forordningen vil træde i kraft seks måneder efter
offentliggørelsen i EU-Tidende, da vi anser dette for en hastesag
.
Teknologineutralitet: Princippet om teknologineutralitet bør tilføjes i forordningen
for at sikre, at forbrugere selv kan bestemme, hvilken enhed eller teknologi de vil
benytte til at skaffe adgang til deres tjeneste.
For yderligere spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Vagn Jelsøe
Vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
Anette Høyrup
Seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk