Europaudvalget 2015-16
KOM (2016) 0381 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2016-282
EKN
11. juli 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
En ny dagsorden for færdigheder i Europa
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestillings grund- og nærhedsnotat vedrø-
rende ”En ny dagsorden for færdigheder i Europa. En fælles indsats for
at styrke den menneskelige kapital, beskæftigelsesegnethed og konkur-
renceevnen”, KOM (2016) 0381, KOM (2016) 0382 og KOM (2016)
0383.
Grund- og nærhedsnotatet er ligeledes sendt til Folketingets Børne- og
Undervisningsudvalg.
Kristian Jensen