Europaudvalget 2015-16
KOM (2016) 0470 Spørgsmål 16
Offentligt
1667745_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udenrigsministeren
26. september 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2016) 0470
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den midlertidige anvendelse af den
samlede økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side
Spørgsmål 16
Som det er i dag, giver kommunerne pengeydelser i form af kommunale til-
skud til støtte for befolkningens samvirke i foreninger og sammenslutninger.
Ministeren bedes oplyse om denne form for offentlige tilskud vil anses for at
være i strid med frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) med den
konsekvens, at den danske stat kunne tænkes at blive indstævnet for CETA’s
voldgiftsret/CETA’s permanente tvistbilæggelsestribunal?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kenneth.Kristen-
sen.Berth@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
1/1