Europaudvalget 2015-16
KOM (2016) 0501 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2016-282
Kontor
EKN
23. september 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Europæisk strategi for lavemissionsmobilitet
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Energi-, For-
synings- og Klimaministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende
Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for lavemissions-
mobilitet, KOM (2016) 0501.
Kristian Jensen