Europaudvalget 2015-16
KOM (2015) 0613
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2016-282
EKN
30. juni 2016
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Risiko- og performancebaseret regulering
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Transport og
Bygningsministeriets besvarelse af spørgsmål 1 ad KOM (2015) 0613
stillet den 6. juni 2016 vedrørende risiko- og performancebaseret regule-
ring.
Kristian Jensen