L 102 Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber.
(Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).
Af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)
Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML TIl TRU følgebrev til høringsnotat ved L 102 ændringslov letbane på Ring 3.docx
PDF HTML høringsnotat ændring af lov om letbane på Ring 3 m.fl.pdf
PDF HTML Høringssvar brøndby kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar Dansk Erhverv.pdf
PDF HTML Høringssvar Danske Handicaporganisationer.pdf
PDF HTML Høringssvar Dansk Industri.pdf
PDF HTML Høringssvar Dansk Ledningsejerforum.pdf
PDF HTML Høringssvar DONG.pdf
PDF HTML Høringssvar DSB.pdf
PDF HTML Høringssvar Energinet.pdf
PDF HTML Høringssvar Frilufts Rådet.pdf
PDF HTML Høringssvar Glostrup Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar Gladsaxe Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar Herlev Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar HMN Naturgas.pdf
PDF HTML Høringssvar Hovedstadens Letbane.pdf
PDF HTML Høringssvar Movia.pdf
PDF HTML Høringssvar Region Hovedstqaden.pdf
PDF HTML Høringssvar Rigsrevisionen.pdf
PDF HTML Høringssvar Rødovre Kommune.pdf
PDF HTML Høringssvar Fælleskommunalt.pdf
PDF HTML Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Til TRU som lovet under 1. beh af L 102 - letbane på Ring 3.docx
PDF HTML Til TRU - ændringsforslag til L102.pdf
PDF HTML ændringsforslag til L 102.pdf
PDF HTML Wellendorf-Transport kommentarer til Lov 102 om Letbanen i Ring 3, 12.02.16.pdf
PDF HTML Letbanestation ved Fortunbyen, ny placering.pdf
PDF HTML 2016 02 05 Fremsendelsesbrev til FT at rapport om ledningsomlægninger.pdf
PDF HTML Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf.pdf
PDF HTML Bet_L102.pdf
PDF HTML Forudsætninger for ring 3 letbane er skredet.docx
PDF HTML Fem usædvanlige forhold ved letbanen.docx
PDF HTML Brev til Folketingets transportudvalg.docx
PDF HTML Bet_L102.pdf
PDF HTML Bet. L 102.pdf
PDF HTML Til TRU - ændringsforslag til L102.docx
PDF HTML ændringsforslag til L 102 - ændret ikrafttrædelse.docx
PDF HTML COWI rapport fra 2010 er forældet .docx
PDF HTML Udkast til tillægsbetænkning
PDF HTML COWI.docx
PDF HTML Brev fra Borgmesterforum til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg L 102 - 070416.pdf
PDF HTML Brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg_final.pdf
PDF HTML Præsentationer fra udvalgets ekspertmøde 30/3-16
PDF HTML Aalbog Kommune nr. 1.pdf
PDF HTML Gladsaxe og Region H nr. 2.pdf
PDF HTML Cowi nr. 3.pdf
PDF HTML Movia nr. 4.pdf
PDF HTML Kast ikke gode penge efter dårlige.docx
PDF HTML Henvendelse til Transport- og Bygningsudvalget om beregninger for letbanen i Ring 3 18.04.16.pdf
PDF HTML Facebook-gruppen Vi vil have letbane på ring 3 NU.docx
PDF HTML Henvendelse fra Mogens Friis.docx
PDF HTML Det store letbane cirkus.pdf
PDF HTML Henvendelse fra Nils Peter Astrupgaard.docx
PDF HTML Brev vedr. letbanen.pdf
PDF HTML Præsentation onsdag 11 maj.pdf
PDF HTML Præsentation torsdag 12 maj.pdf
PDF HTML Ejendomspriser stiger ved stationsnærhed fra fuldt udbyggede BRT systemer.docx
PDF HTML Klage til Transport- og Bygningsudvalget.docx
PDF HTML Hovedstadens Letbane.pdf
PDF HTML Ændringsforslag til L 102 som følge af politisk aftale om tilpasning af styringsmodellen.docx
PDF HTML TB_L102.pdf
PDF HTML 160525 Brev Transportudvalget.pdf
PDF HTML 160525 Bilag til udvalget.pdf
PDF HTML Tillægsbetænkning L 102.pdf
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik