Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 1
Offentligt
1553491_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
8. oktober 2015
L 29
Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Af udenrigsministeren (Kristian Jensen).
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Frist for spørgsmål
Frist for svar
Frist for ændringsforslag
Politisk drøftelse
Frist for politiske be-
mærkninger
Betænkning
22.10.2015 (kl. 10.00)
28.10.2015 (kl. 12.00)
28.10.2015 (kl. 16.00)
30.10.2015
04.11.2015
06.11.2015
Med venlig hilsen
Katinka Villemoes,
udvalgssekretær
1/1