Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 14
Offentligt
1570399_0001.png
Folketinget
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Projektgruppen vedr. retsforbeholdet
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
18. november 2015
Retsforbehold
Katrine Ledam Rasmussen
2015-283-0001
1796590
Følgende retsakter er angivet som henholdsvis nr. 101 og 102 i oversigten
over schengen-relaterede retsakter i bilag 6 til udenrigsministerens forslag
til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29), der
blev vedtaget af Folketinget den 12. november 2015:
-
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 af
16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til
politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt
krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om op-
hævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 543/2014 af
15. maj 2014 om ændring af Rådets afgørelse 2005/681/RIA om
oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
-
Disse retsakter er imidlertid ikke schengen-relaterede og vil derfor ikke
være omfattet af bestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i Protokol nr. 22 om
Danmarks stilling, af hvilken det følger, at alle schengen-relaterede regler,
der hidtil har været bindende for Danmark som folkeretlige forpligtelser,
vil være bindende for Danmark som EU-ret seks måneder efter den dato,
hvor Danmark måtte give meddelelse om, at det danske retsforbehold øn-
skes omdannet til en tilvalgsordning.
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
L 29 - 2015-16 - Bilag 14: Justitsministerens brev af 18. november 2015 vedrørende bilag 6 til forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L29).
Retsakterne skulle således ikke have været medtaget i oversigten i bilag 6
til udenrigsministerens forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til
en tilvalgsordning (L 29).
Søren Pind
/
Katrine Ledam Rasmussen
2