Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 15
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2015-337
EUK
19. november 2015
BREV
Berigtiget liste over Schengen-relaterede retsakter
I opfølgning på justitsministerens brev til Folketingets Europaudvalg af
18. november 2015 vedrørende bilag 6 til forslag til lov om omdannelse
af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L29) eftersendes på anmodning
fra Folketingets Europaudvalgs sekretariat en berigtiget liste over Schen-
gen-relaterede retsakter.
Kristian Jensen