Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 3
Offentligt
Udenrigsministeriet
Til medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://um.dk
Bilag
Journalnummer
Kontor
2
2015-40115
JTEU
5. oktober 2015
Vedlagt fremsendes Udenrigsministeriets kommenterede høringsoversigt
vedrørende forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en
tilvalgsordning samt alle høringssvar.
Med venlig hilsen
Kristian Jensen