Europaudvalget 2015-16
L 29 Bilag 7
Offentligt
1562935_0001.png
Lovafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
29. oktober 2015
EU-retskontoret
Stinne Andersen
2015-6100-0049
1775427
Til Retsudvalgets orientering fremsendes vedlagt notits om ophævelse af
EU-retsakter i forbindelse med vedtagelsen af nye EU-retsakter.
Søren Pind
/
Lars Solskov Lind
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk