Ligestillingsudvalget 2015-16
L 89 Spørgsmål 4
Offentligt
1589170_0001.png
Ligestillingsudvalget
Til:
Dato:
Beskæftigelsesministeren
18. januar 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 89
Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. (Kønsopdelt
lønstatistik).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen)
Spørgsmål 4
Ministeren bedes oplyse antallet af individuelle ansættelsesforhold, der omfat-
tes af reglerne for kønsopdelt lønstatistik, såfremt regeringens lovforslag ved-
tages. ”Individuelle ansættelsesforhold” skal forstås som lønmodtagere, som
opfylder kravene til at indgå i en kønsopdelt lønstatistik og ikke blot lønmodta-
gere på virksomheder, hvor der findes job, der opfylder kravene til at indgå i
en kønsopdelt lønstatistik.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Horn Langhoff (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rasmus.Langhoff@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Mette Abildgaard
formand
1/1