Retsudvalget 2015-16, Retsudvalget 2015-16, Retsudvalget 2015-16
L 98 Bilag 4, L 98 A Bilag 4, L 98 B Bilag 4
Offentligt
1597145_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Politi- og Strafferetsafdelingen
Dato:
Kontor:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.:
9. februar 2016
Strafferetskontoret
Malene Dalgaard
2015-731-0057
1858967
Vedlagt sendes ændringsforslag til forslag til lov om ændring af straffelo-
ven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15
år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage)
(L 98).
Søren Pind
/
Lasse Boje
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk