Ligestillingsudvalget 2015-16
L 89
Offentligt
1590013_0001.png
Folketingets Ligestillingsudvalg
udvalg@ft.dk
Rasmus Horn Langhoff (S)
Rasmus.Langhoff@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
Ligestillingsudvalget har i brev af 18. januar 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 4
(L 89), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Horn
Langhoff (S).
Spørgsmål nr. 4:
19. januar 2016
J.nr. 2015 - 3508
”Ministeren bedes oplyse antallet af individuelle ansættelsesforhold, der omfattes
af reglerne for kønsopdelt lønstatistik, såfremt regeringens lovforslag vedtages.
”Individuelle ansættelsesforhold” skal forstås som lønmodtagere, som opfylder
kravene til at indgå i en kønsopdelt lønstatistik og ikke blot lønmodtagere på virk-
somheder, hvor der findes job, der opfylder kravene til at indgå i en kønsopdelt
lønstatistik.”
Svar:
Jeg har indhentet bidrag til besvarelsen fra Danmarks Statistik, som oplyser, at
1.842.357 lønmodtagere vil være omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik,
hvis regeringens lovforslag vedtages. Af disse vil ca. 400.000 lønmodtagere ikke
indgå i lønstatistikken, fordi kravene om 10 af hvert køn med den samme 6-cifrede
DISCO-kode ikke er opfyldt. Det betyder, at ca. 1.440.000 lønmodtagere vil indgå
i lønstatistikken.
Jeg bemærker i den forbindelse, at Danmarks Statistik har oplyst, at de 1.766.061
lønmodtagere, der angives i LIU alm del spørgsmål 22, retteligt er 1.842.357 løn-
modtagere.
Venlig hilsen
Jørn Neergaard Larsen