Ligestillingsudvalget 2015-16
L 89
Offentligt
1590014_0001.png
Folketingets Ligestillingsudvalg
Christiansborg
1240 København K
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
EAN 5798000398566
Ligestillingsudvalget har i brev af 8. december 2015 stillet følgende spørgsmål nr.
22 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus
Horn Langhoff (S).
Sagsnr. 2015 - 6323
Spørgsmål nr. 22:
”Jf. regeringens forslag om en delvis tilbagerulning af reglerne for kønsopdelt løn-
statistik. Ministeren bedes oplyse antallet af lønmodtagere, der vil komme til at
indgå i ligelønsstatistikkerne, hvis regeringens forslag gennemføres, sammenholdt
med antallet af lønmodtagere, der ville have indgået i ligelønsstatistikkerne, hvis
loven fra 2014 fik lov til at fortsætte. I forhold til det kommende lovforslag, skal
svaret således udgøre antallet af personer, der både arbejder på en virksomhed med
over 35 ansatte og befinder sig i en gruppe, hvor der er 10 mænd og 10 kvinder
(fuldtidspersoner) ansat i den samme 6-cifrede discokode i samme virksomhed.
Svaret ønskes opdelt på den offentlige og den private sektor.”
Endeligt svar:
Jeg har bedt Danmarks Statistik om at bidrage til besvarelsen af spørgsmålet.
Danmarks Statistik har oplyst følgende:
For året 2014 ville følgende antal personer være indgået i ligelønsstatistikkerne:
De gældende regler
Regeringens lovforslag
859.396
837.281
Offentlig sektor
1.396.149
928.820
Privat sektor
2.255.545
1.766.061
I alt
Bem.: Baseret på indberetninger til lønstatistikken for året 2014. Virksomheder som ikke
har indberettet indgår ikke i optællingen.
Kilde: Danmarks Statistik
Jeg bemærker, at antallet af omfattede personer er opgjort som antal lønmodtagere,
og ikke som fuldtidspersoner, idet virksomhedsstørrelsen i regeringens lovforslag
fastsættes på baggrund af antal lønmodtagere og ikke ansatte svarende til fuldtids-
beskæftigede.
L 89 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 4: Spm. om ministeren vil oplyse antallet af individuelle ansættelsesforhold, der omfattes af reglerne for kønsopdelt lønstatistik, til beskæftigelsesministeren
Endelig bemærkes, at opgørelsen af antallet af omfattede personer er ændret i for-
hold til besvarelsen af LIU alm del spørgsmål 5, da Danmarks Statistik har opdaget
en fejl i den oprindelige opgørelse.
I den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, er persongruppen omfattet af reg-
lerne øget fra hhv. 2.254.286 til 2.255.545 (de gældende regler) og fra 1.686.196 til
1.766.061 (regeringens lovforslag).
Venlig hilsen
Jørn Neergaard Larsen
2