Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
Rådsmøde 3373 - miljø Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2015-337
EUK
19. februar 2015
SAMLENOTAT
Rådsmøde (miljø) den 6. marts 2015
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 27. februar 2015
– dagsordenspunkt rådsmøde (miljø) den 6. marts 2015 - vedlægges mil-
jøministeriets samlenotat vedrørende de punkter, der forventes optaget
på dagsordenen.
Martin Lidegaard