Europaudvalget 2015-16
Rådsmøde 3421 - økofin Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2015-337
EUK
30. oktober 2015
SAMLENOTAT
Rådsmøde (økonomi og finans) den 10. november 2015
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 6. november
2015 – dagsordenspunkt rådsmøde (økonomi og finans) den 10. novem-
ber 2015 – vedlægges Finansministeriets samlenotat vedrørende de
punkter, der forventes optaget på dagsordenen.
Kristian Jensen