Europaudvalget 2015-16
Rådsmøde 3480 - økofin Bilag 4
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2016-282
EKN
7. juli 2016
SKRIFTLIG FORELÆGGELSE
Rådsmøde (økonomi og finans) den 12. juli 2016
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Finansmini-
steriets skriftlige forelæggelse af rådsmøde (økonomi og finans) den 12.
juli 2016.
Kristian Jensen