Skatteudvalget 2015-16
S 170
Offentligt
1563100_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 170
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
3. november 2015
Mattias Tesfaye (S)
Hvad er ministerens holdning til at lade en eventuel ny grundvurderingsmodel
tage hensyn til trafikstøj i sin fastsættelse af grundskylden, da meget
støjudsatte parceller reelt har en lavere værdi pga. de mange støjgener?
(Spm. nr. S 170).
Begrundelse
Baggrunden for spørgsmålet er en henvendelse sendt til Skatteudvalget af
Jørn D. Mikkelsen, professor ved DTU, og Ole Bjarnø den 29. september
(SAU alm. del - bilag 54).
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Den 3. november 2015
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på Mattias.Tesfaye@ft.dk
og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.