§ 20-spørgsmål S 469 Om finansieringen af drift og investeringer på landets privatbaner.
Til: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)
Dato: 11-01-2016
Samling: 2015-16
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 11-01-2016
Endelig besvarelse 15-01-2016
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren bekræfte, at den udskydelse af en ellers forudsat omlægning af investeringstilskuddet til privatbanerne til bloktilskud, som er besluttet for året 2016, vil blive videreført i 2017 og følgende år, indtil der er fundet en blivende løsning for finansieringen af drift og investeringer på landets privatbaner?
Skriftlig begrundelse:
Hidtidig privatbaneaftale, indgået i 1999 mellem staten og Amtsrådsforeningen og videreført som aftale mellem staten og Danske Regioner, er udløbet i 2015. Dette indebar umiddelbart, at statens investeringstilskud til privatbanerne fra 2016 skulle fordeles efter det almindelige bloktilskudsprincip med blandt andet den konsekvens, at privatbaneinvesteringstilskuddet til Region Sjælland ville blive reduceret med ca. 12 mio. kr. pr. år fra 2016. I marts 2015 besluttede den daværende regering derfor, at der indtil videre ikke skal ændres i den finansiering, som regionerne modtager til privatbanerne, herunder at den ellers forudsatte omlægning af investeringstilskuddet til bloktilskud fra 2016 udskydes. For blandt andet at kunne gennemføre en planlagt og meget tiltrængt modernisering af 8 km spor på privatbanestrækningen Tølløse-Slagelse er der behov for at få ministerens bekræftelse på, at udskydelsen af omlægningen af investeringstilskuddet tillige er gældende i 2017 og de følgende år.

Endeligt svar

Dokumentdato:
15-01-2016
Modtaget:
15-01-2016
Omdelt:
15-01-2016

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik