Møde nr. 16 i Europaudvalget

5. Udgave

Bemærk mødedag og tidspunkt

Mødedato: torsdag den 11. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 12.15
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3445 (økonomi og finans) den 12. februar 2016

Forelæggelse ved finansministeren


L
2.

Rådsmøde nr. 3447 (udenrigsanliggender) den 15. februar 2016

Punkt 1 er lukket Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3448 (almindelige anliggender) den 16. februar 2016

Forelæggelse ved udenrigsministeren


L
4.

Gennemgang af og evt. fastlæggelse af tidsplan for B 48 (gennemførelse af initiativerne i planen "Dansk velfærd i Europa") (DF m.fl.)


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter under de under punkterne 1-3 nævnte møder.
8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets ressort. Dagordenspunkt 2 og 3 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4, 5, 6 og 7 hører under Finansministeriets ressort.
7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik